Aankondiging

Lunchbijeenkomst: Hoe maak je leefbaarheid rendabel? De leefbaarheidsbaten van integrale projecten van infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling.

Het Centraal Planbureau en het Directoraat Generaal Mobiliteit van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseren op 22 mei een lunchbijeenkomst over de leefbaarheidseffecten van integrale projecten van infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling.

Datum
22 mei 2018
Tijd
12:00 - 14:00
Locatie
New Babylon Meeting Center, Anna van Buerenplein 29, 2496 RZ Den Haag

Aanmelden via deze link: https://goo.gl/forms/RHW5FMsOMwp9NUO92 

U kunt deze uitnodiging ook doorsturen naar andere belangstellenden.

Toelichting
Het Centraal Planbureau heeft twee onderzoeken afgerond naar de leefbaarheidsbaten van integrale projecten van infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling.De onderzoeken zijn vastgelegd in een survey en een case study. De rapporten worden door CPB–onderzoeker Joep Tijm op de bijeenkomst aangeboden aan de DG Mobiliteit, Mark Frequin en de programmadirecteur Nationale Omgevingsvisie, Emiel Reiding. 
 
De onderzoekers van het CPB lichten tijdens de lunchbijeenkomst de rapporten toe. De zaal gaat met de onderzoekers en overige deelnemers in discussie over de betekenis van de rapporten voor de beleidspraktijk en de MKBA (maatschappelijke kosten-batenanalyse) van infrastructuurprojecten.  
 
Het surveyrapport geeft een internationaal overzicht van integrale projecten van infrastructuur en ruimtelijke ontwikkeling in hun beleidscontext. Met veelal omvangrijke investeringen in infrastructuur (weg, spoor, stations, inpassing en vormgeving) kenmerken deze projecten zich door integrale gebiedsontwikkeling, het nastreven van een meervoudig doelbereik en het lostrekken van private investeringen. 
 
Het tweede rapport is een case study naar de ondertunneling van de A2 in Maastricht en de ontwikkeling van de ‘Groene Loper’ bovenop de tunnel.  Deze case study is een van de weinige ‘ex-post’ studies naar de maatschappelijke baten van dergelijke projecten. De leefbaarheidsbaten, zoals deze 
tot uitdrukking komen in de prijsontwikkeling van woningen in de directe omgeving van de tunnel, blijken substantieel hoger te zijn dan de leefbaarheidsbaten die eerder zijn geraamd voor stedelijke kwaliteit en het opheffen van de barrièrewerking van de infrastructuur. 

De case study zal naar verwachting van invloed zijn op de MKBA van infrastructuurprojecten en dan met name op de monetarisering van leefbaarheidseffecten in de MKBA.

Tunnelproject A2 Maastricht

Contactpersonen

Thomas Michielsen