Aankondiging

PBL en CPB presenteren analyse van het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord

Op vrijdag 28 september aanstaande presenteren het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) hun analyses van het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord aan de pers. De presentaties zullen plaatsvinden in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Vanaf 10:30 uur gaan de deuren open en kunt u de rapporten desgewenst onder embargo inzien. Om 11.15 uur begint de bijeenkomst met de overhandiging van de rapporten door PBL-directeur Hans Mommaas en CPB-directeur Laura van Geest aan Klimaatberaad-voorzitter Ed Nijpels, gevolgd door inhoudelijke presentaties van het PBL en het CPB. Na afloop is er uitgebreid gelegenheid voor het stellen van vragen en voor interviews.

Datum
28 september 2018
Tijd
10:30 - 13:00
Locatie
Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag

De planbureaus hebben hun analyses van het Voorstel voor Hoofdlijnen van het Klimaatakkoord (VHKA) uitgevoerd in opdracht van het Klimaatberaad, dat organisatorisch wordt ondersteund door de Sociaal-Economische Raad (SER). Het PBL heeft geanalyseerd wat de effecten zijn van de verschillende voorstellen uit het VHKA op het gebied van emissiereductie voor het streefjaar 2030, en waar mogelijk een inschatting gemaakt van de meerkosten van de voorstellen voor Nederland in 2030. Het PBL heeft hierbij gepoogd om een totaalbeeld te schetsen van de effecten van alle voorstellen in het VHKA, alsmede om een analyse te maken van de effecten per ‘klimaattafel’ (Industrie, Elektriciteit, Mobiliteit, Gebouwde Omgeving en Landbouw). 

De resultaten van de analyses moeten worden beschouwd als een tussenstap in de onderhandelingen voor het Klimaatakkoord en zijn bedoeld als hulp bij de vervolgonderhandelingen onder leiding van het Klimaatberaad. 

Programma
10:30    Inloop, mogelijkheid om de analyses onder embargo in te zien 
11:15    Start persconferentie, welkom en huishoudelijke mededelingen, EINDE EMBARGO
11:15    Inleiding PBL-directeur Hans Mommaas 
11:25    Overhandiging analyse aan Ed Nijpels
11:35    Presentatie van de analyse van het PBL door Pieter Boot 
11:55    Presentatie van de analyse van het CPB door Daniël van Vuuren
12:00    Gelegenheid tot het stellen van vragen 
12:30    Interviews, één-op-één-gesprekken
13:00    Einde
 
We verzoeken alle geïnteresseerden zich per ommegaande aan te melden. 
 
Voor vragen m.b.t. het PBL of de organisatie van de persconferentie kunt u contact opnemen met Tristan van Rijn (tristan.vanrijn@pbl.nl of 06-27623678).
Voor vragen m.b.t. het CPB kunt u zich richten tot Suzanne van Gils (s.van.gils@cpb.nl of 06-21560776)
Voor vragen m.b.t. het Klimaatberaad of dhr. Nijpels kunt u contact opnemen met  Jeroen Windt (j.windt@ser.nl of 06-53951396).