Policy seminar

Pensioenfondsen in een volatiele wereld

Tijdens dit Policy seminar zal Ed Westerhout (CPB) onderzoek presenteren, over het volgende paper:

Datum
17 februari 2011
Tijd
00:00
Locatie
CPB, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: Donderdag 17 februari 2011, 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Ed Westerhout (CPB)

Discussiant: Jan Baars (PGGM)

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar polinars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp: De economische crisis heeft de dekkingsgraden van veel pensioenfondsen onderuit gehaald. Verlaging van (nominale) pensioenrechten is inmiddels een reëel scenario geworden. Hoe verder is momenteel de meest prangende vraag voor pensioenfondsen. Kunnen ze erop vertrouwen dat financiële markten zich vroeg of laat herstellen? Of dienen er nu direct ingrijpende maatregelen te worden genomen? Zo ja, welke maatregelen zijn het meest effectief en welke zijn het minst pijnlijk voor de deelnemers? Kan daarbij worden volstaan met herstelbeleid – beleid waarbij bestaande contracten worden gecontinueerd, of dient ook hervormingsbeleid te worden gevoerd – beleid waarbij pensioencontracten opnieuw worden vormgegeven? Het paper beschrijft eerst de ontwikkelingen in het recente verleden en de crisis van dit moment. Ook schetst het enkele mogelijke scenario’s voor de nabije toekomst. Vervolgens analyseert het enige opties voor herstelbeleid met aandacht voor mogelijke macro-economische effecten. Ook gaat het in op opties voor hervormingsbeleid.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze Policy seminar-alerteringsservice.

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze seminar-alerteringsservice.

Downloads

Contactpersonen

Michiel van Leuvensteijn
Mauro Mastrogiacomo