Policy seminar

Policy seminar: 'Analyse houdbaarheid overheidsfinanciën'

Donderdag 3 juli geeft Harry ter Rele (CPB) een presentatie met de titel 'Analyse houdbaarheid overheidsfinanciën'.

Datum
3 juli 2014
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag, vergaderzaal 329

Presentatie: Harry ter Rele (CPB)

Voertaal:
Nederlands

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp
Elke 4 a 5 jaar maakt het CPB een uitgebreide analyse van de houdbaarheid van het stelsel van collectieve regelingen op lange termijn. Er wordt dan rekening gehouden met de negatieve effecten van vergrijzing op de kosten van de AOW en de zorg en het wegvallen van de gasbaten, en met de positieve effecten van de stijgende arbeidsparticipatie. De uitkomst van de vorige studie, uit 2010, was dat het stelsel bij lange na niet houdbaar was. Sindsdien is de economische situatie verder verslechterd en is de projectie van de levensverwachting verder verhoogd, maar zijn er ook aanzienlijke beleidshervormingen doorgevoerd. Deze studie berekent hoe de effecten hiervan per saldo uitvallen. We behandelen ook de belangrijkste rekenaannames en doen een gevoeligheidsanalyse.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).