Policy seminar

Policy seminar: is maatwerk wenselijk bij de verhoging van de pensioenleeftijd? De mening van de Nederlandse bevolking

Donderdag 16 oktober geeft Niels Vermeer (CPB) een presentatie met de titel "Is maatwerk wenselijk bij de verhoging van de pensioenleeftijd? De mening van de Nederlandse bevolking".

Datum
16 oktober 2014
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Niels Vermeer (CPB)

Discussiant: TBA

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar polinars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp:
Ons onderzoek concentreert zich op de mening van mensen over zware beroepen. Vinden mensen individueel maatwerk wenselijk? Als een beroep zwaarder is, is een lagere pensioenleeftijd in de ogen van de meeste respondenten vanzelfsprekend. Bovendien zijn mensen vaak bereid bij te dragen aan vroegpensioenregelingen voor zware beroepen. Beleidsmakers kunnen rekening houden met deze resultaten door bepaalde beroepsgroepen uit te zonderen van (verdere) verhoging van de AOW-leeftijd. Een andere invulling zou rekening kunnen houden met het aantal gewerkte jaren of zou een voorziening kunnen treffen in tweede pijler pensioenregelingen. Maar dit soort maatwerk kan ook negatieve macro-economische effecten hebben. We bespreken voor- en nadelen van zulke regelingen.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).