Policy seminar

Policy seminar: marktdynamiek, allocatieve efficiëntie, en economisch beleid

Donderdag 3 april geeft Erik Canton (ECFIN) een presentatie met de titel "Marktdynamiek, allocatieve efficiëntie, en economisch beleid".

Datum
3 april 2014
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Erik Canton (ECFIN)

Discussiant: Henk Kox (CPB)

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar polinars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp:
In this introductory chapter to the Product Market Review we analyse the extent to which productive resources are efficiently allocated within EU industries. We focus on the role of business dynamics ‒ capturing the extent to which workers move from low- to high-productive jobs ‒ in this process. The indicator for allocative efficiency computed in this chapter measures the extent to which the most productive firms capture the largest share of the market. In general we find higher allocative efficiency in tradeables compared with non-tradeables, though cross-country and time variation remains substantial. The empirical findings suggest that part of the variation is explained by differences in firm size at birth and death. Sectors in which new-born firms are operating closer to their most efficient scale tend to exhibit higher allocative efficiency.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Contactpersonen

Jan Bonenkamp