Policy seminar

Policy seminar: Optimal Income Taxation in Unionized Labor Markets

Donderdag 28 april geeft Bas Jacobs (EUR) een presentatie getiteld "Optimal Income Taxation in Unionized Labor Markets".

Datum
28 april 2016
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Bas Jacobs (EUR)

Discussiant: Egbert Jongen (CPB)

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich hier aanmelden voor dit seminar.

Samenvatting onderwerp:
We analyze optimal redistributive income taxation in unionized labor markets with extensive labor supply. The presence of unions lowers optimal participation taxes and unemployment benefits. Unions make participation subsidies (EITCs) more desirable. Net participation subsidies are always desirable for low-skilled workers whose social welfare weight is larger than 1, but subsidies on participation could even be optimal for workers whose social welfare weight is lower than 1. The role of unions is to alleviate the distortions of overemployment. Labor unions are therefore desirable only for those workers whose participation is subsidized in the tax optimum.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur.

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken.

Afmelden voor de alertingsservice
Vanaf het moment dat u zich aanmeldt voor een seminar wordt u per email op de hoogte gehouden van nieuwe seminars. Hier kunt u zich afmelden voor deze alertingsservice (Let op: gebruik bij afmelden wel de verzend-knop!)