Policy seminar

Policy seminar: systeembanken en fiscale houdbaarheid in de EU

Donderdag 11 april geeft Agnès Bénassy-Quéré (CAE) een presentatie met de titel "Systeembanken en fiscale houdbaarheid in de EU".

Datum
11 april 2013
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Agnès Bénassy-Quéré (CAE)

Discussiant: Jasper Lukkezen (CPB)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp
We provide a first attempt to include off-balance sheet, implicit insurance to SIFIs into a consistent assessment of fiscal sustainability, for 27 countries of the European Union. We first calculate tax gaps a la Blanchard (1990) and Blanchard et al. (1990). We then introduce two alternative measures of implicit off-balance sheet liabilities related to the risk of a systemic bank crisis. The first one relies on microeconomic data at the bank level. The second one is based on econometric estimations of the probability and the cost of a systemic banking crisis. The former approach provides an upper evaluation of the fiscal cost of systemic banking crises, whereas the latter one provides a lower one. Hence we believe that the combined use of these two methodologies helps to gauge the range of fiscal risk.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda)

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda)

Contactpersonen

Gijsbert Zwart