Policy seminar

Presentatie op het gebied van maatschappelijke kosten baten analyse

Tijdens dit policy seminar geeft Peter Zwaneveld van het Centraal Planbureau een presentatie met als titel: "Hoe om te gaan met btw in maatschappelijke kosten-batenanalyses".

Datum
9 juni 2011
Tijd
00:00
Locatie
CPB, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: Donderdag 9 juni 2011, 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Peter Zwaneveld (CPB)

Discussianten: Bert Hof (Ministerie van Financiën, bureau beleidsonderzoek)

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar polinars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp: Het zou niet uit moeten maken in welke prijseenheid een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) wordt opgesteld. Bij prijseenheid kan worden gedacht aan gulden en euro, maar ook aan marktprijzen en factorkosten. Zolang alle projecteffecten maar in dezelfde prijseenheid worden uitgedrukt. We laten zien dat in de huidige Nederlandse praktijk dit niet gebeurt. In de praktijk worden investeringskosten veelal exclusief btw in een MKBA gewaardeerd. Dit vanwege de intuïtieve maar onjuiste redenering dat btw een overdracht is die in een nationale welvaartsanalyse wegvalt. Dit leidt tot een inconsistentie waardoor het rendement van projecten in een flink aantal gevallen te hoog wordt ingeschat. Het is beter alles in marktprijzen inclusief btw te waarderen. Het btw-bedrag in de kosten van overheidsinvesteringen moet daarbij niet gezien worden als een overdracht, maar als uitverdieneffect vanwege de financiering van overheidsuitgaven door belastingheffing. Ten slotte wordt ingegaan hoe in de praktijk een MKBA kan worden opgesteld in marktprijzen inclusief btw.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze Policy seminar-alerteringsservice.

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze seminar-alerteringsservice.

Contactpersonen

Michiel van Leuvensteijn
Mauro Mastrogiacomo