Seminar

Presentatie over de maatschappelijke gevolgen van opbouw van kennis

Tijdens dit seminar geeft Bas ter Weel een presentatie met als titel: " The Legacy of the Brethren of the Common Life".

Datum
17 mei 2011
Tijd
00:00
Locatie
CPB, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: Dinsdag 17 mei 2011, 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Bas ter Weel (CPB & Universiteit Maastricht)

Discussiant: Maarten Bosker (Rijksuniversiteit Groningen)     

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp: The Brethren of the Common Life (BCL) were a religious community founded by Geert Groote in the city of Deventer in the Netherlands in the late fourteenth century. The BCL stimulated the accumulation of human capital through schools, libraries and the production of books and laid the intellectual foundation for Christian Humanism in the Low Countries and the rest of Northern Europe. This paper empirically investigates the long-lasting impact of the BCL on a range of economic and societal outcomes in the Low Countries. Our empirical estimates provide evidence that the BCL has contributed to the uniquely and early high rates of literacy in the Low Countries in the decades before the amazing development of the Dutch Republic in the seventeenth century. In addition, we find positive effects of the BCL on early book production and on city growth in the fifteenth and sixteenth century. Finally, we find that cities with BCL-roots significantly earlier joined the Dutch Revolt against the Habsburg Rulers. These findings are supported by regressions that use distance to Deventer as an instrument for the presence of BCL.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze seminar-alerteringsservice.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze Policy seminar-alerteringsservice.

Contactpersonen

Michiel van Leuvensteijn
Mauro Mastrogiacomo