Seminar

Presentatie over het stimuleren van innovatie in duurzame vormen van energie

Tijdens dit seminar geeft Roger Smeets (CPB) een presentatie met als titel: "Directing technical change from fossil-fuel to renewable energy innovation: An empirical investigation using patent data".

Datum
15 juni 2011
Tijd
00:00
Locatie
CPB, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: Woensdag 15 juni 2011, 14.00-15.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

LET OP: dit seminar is op een woensdag, en van 14.00-15.00 uur!

Presentatie: Roger Smeets (CPB)

Discussiant: Herman Vollebergh (PBL)   

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp: This paper investigates the factors inducing firms to shift innovative activities away from fossil fuel technologies towards renewable energy innovations. We use firm-level data on patents filed in renewable and fossil fuel technologies by 9,000 European firms over the 1978-2006 period. We find evidence that mixed firms, innovating in both technology types, tend to substitute fossil fuel by renewable innovation when they face higher fossil fuel prices (or an equivalent carbon tax) and a high market demand for renewable energy. Firms that have a longer history of innovation in renewable energy are also more likely to switch to these technologies. Yet, our results also show that firms innovating only in fossil fuel technologies, and which by definition cannot substitute fossil fuel by another technology, will respond to a price increase by increasing patenting in this sector as predicted by Hicks' induced innovation hypothesis. These results suggest that different policy choices might apply to different types of firms.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze seminar-alerteringsservice.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze Policy seminar-alerteringsservice.

Contactpersonen