Seminar

Presentatie van een analyse over de grondmarkt

Tijdens dit seminar geeft Wouter Vermeulen (CPB) een presentatie met als titel: "Breakdown of the market for developable land around a stochastic city with public goods".

Datum
1 november 2011
Tijd
00:00
Locatie
CPB, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: Dinsdag 1 november 2011, 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Wouter Vermeulen (CPB)
Co-auteur paper: Coen Teulings (CPB, Universiteit van Amsterdam)

Discussiant: Gijsbert Zwart (CPB)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp: Owners of developable land in the vicinity of a city benefit from public goods in its centre without paying for them. We use a stochastic city model to investigate how this externality affects irreversible investment, both in public goods and in the conversion of rural into urban land, under alternative institutional arrangements. The first-best outcome obtains when the urban developer owns all land in the city and when either owners of developable land coordinate or when the urban developer has exclusive development rights. When the ownership of land outside the city is dispersed and the city has no exclusive development rights, a market for developable land is shown to break down. We conclude that exclusive assignment of development rights and the concentration of ownership of developable land help to ensure an efficient level of local public goods provision.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Gebeurtenis)

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Gebeurtenis)

Contactpersonen