Seminar

Presentatie van een analyse over welvaart compensaties voor werkloosheid

Tijdens dit seminar geeft Bjoern Bruegemann (Yale University - VU) een presentatie met als titel: "Welfare Effects of Short-Time Compensation".

Datum
8 november 2011
Tijd
00:00
Locatie
CPB, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: Dinsdag 8 november 2011, 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Bjoern Bruegemann (Yale University - VU)
Co-auteur paper: Helge Braun,  University of Cologne

Discussiant: Rob Euwals

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp: In addition to unemployment insurance (UI), most OECD countries operate short-time compensation (STC) systems which partially compensate workers for a loss of income due to a reduction in hours. In several countries the utilization of STC experienced a large increase during the Great Recession of 2008-2009, which has led to a renewed interest in this type of labor market policy. This paper studies the welfare effects of UI and STC in a model of implicit contracts. Full insurance through employers is prevented because firms have only limited funds, leaving a welfare improving role for UI and potentially STC. The model is used to answer three qualitative questions concerning the joint design of UI and STC. First, for a given level of UI, does introducing a small amount of STC necessarily improve welfare? Second, starting from the optimal UI system without STC, does introducing STC with the same replacement rate as UI necessarily improve welfare? Third, if a reform replaces the optimal UI system without STC with the optimal system combining UI and STC, does this necessarily reduce layos? We find that the answer is negative for all three questions.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Gebeurtenis).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Gebeurtenis).

Contactpersonen

Mauro Mastrogiacomo
Michiel van Leuvensteijn