Workshop

Hoe bevorderen we de arbeidsmarktintegratie van vergunninghouders? Een internationaal perspectief

Op woensdag 21 november 2018 vindt er een workshop plaats over beleid om de arbeidsmarktintegratie van vergunninghouders te bevorderen. Matti Sarvimäki (Aalto University) en Michele Battisti (University of Glasgow) presenteren lopende pilots in Finland en Duitsland en Iris Berkhout (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gaat in op de rol van haar departement in het evalueren van de effectiviteit van Nederlandse initiatieven op dit terrein. De workshop eindigt met een paneldiscussie met verscheidene onderzoekers uit andere landen.

Datum
21 november 2018
Tijd
15:00 - 17:00
Locatie
CPB (Seminarzaal 3 - Braamzaal), Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag
Voertaal
Engels

Voor veel vluchtelingen is de weg naar de arbeidsmarkt moeizaam. Slechts tien procent van de 18- tot 65-jarige vergunninghouders die in 2014 naar Nederland kwamen had tweeënhalf jaar later werk. Hoewel de internationale literatuur aangeeft dat beleid de arbeidsmarktprestaties van vergunninghouders aanzienlijk kan verbeteren, weten we nog steeds weinig over de effectiviteit van specifieke instrumenten. Het uitvoeren van randomized controlled trials (RCTs) is een betrouwbare manier om de effectiviteit beleidsinterventies in beeld te brengen. Verschillende landen zijn begonnen om elementen van hun integratiebeleid op deze manier te evalueren.

 

Deze workshop brengt onze empirische kennis over effectief beleid om de arbeidsmarktintegratie van vergunninghouders te bevorderen in kaart, met een nadruk op RCTs. Matti Sarvimäki (Aalto University) trapt af met een overzicht en hij presenteert daarna een RCT die het gebruik van social impact bonds in Finland evalueert. Michele Battisti (University of Glasgow) presenteert eerste resultaten van een RCT die de effectiviteit van hulp bij het zoeken van een baan in Duitsland evalueert. Iris Berkhout (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) gaat in op de rol van haar departement in het evalueren van de effectiviteit van Nederlandse initiatieven op dit terrein. Een panel met verscheidene internationale onderzoekers zal verder in gesprek gaan over wat we weten over effectief beleid en wat er nodig is om hier meer over te leren.

 

Programma

 

15:00 Ontvangst met koffie en thee

 

15:30 Presentaties door Matti Sarvimäki (Aalto University), Michele Battisti (University of Glasgow) en Iris Berkhout (Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid)

 

16:30 Panel discussie met voorgaande sprekers en Carlos Vargas-Silva (University of Oxford), Tommaso Frattini (University of Milan), Dominik Hangartner (ETH Zurich) en  Marie Louise Schultz-Nielsen (The Rockwool Foundation)

 

17:00 Borrel

 

Registratie

U kunt zich voor 14 november aanmelden door een e-mail te sturen naar  J.Verbruggen@cpb.nl