Aankondiging

Regionale plaatsing en kans op werk voor vergunninghouders. Maakt het uit wie waar terechtkomt?

Voor veel vluchtelingen die in Nederland een verblijfsvergunning krijgen, is de afstand tot de arbeidsmarkt groot. Dit symposium, georganiseerd op 23 mei, gaat over de vraag hoe de keuze voor in welke regio iemand wordt geplaatst de arbeidsmarktprestaties van deze groep kan verbeteren. Tot voor kort werd bij de toewijzing van vergunninghouders aan gemeenten geen rekening gehouden met hun aansluiting bij de regionale arbeidsmarkt. Het CPB presenteert nieuw onderzoek dat in beeld brengt wat er te winnen valt door dit wel te doen.

Datum
23 mei 2018
Tijd
13:30 - 15:30
Locatie
CPB-kantoor, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag

Het programma bevat verder een internationaal perspectief en een reactie vanuit de praktijk. Het toonaangevende blad Science publiceerde onlangs een innovatieve manier om vergunninghouders aan regio’s te koppelen met behulp van big data technieken. Zwitserland gaat deze methode uitproberen in een pilot. Een van de auteurs van het artikel komt hierover vertellen.

In Nederland voert het COA sinds 2016 nieuw beleid om vergunninghouders op een kansrijke manier aan regio’s te koppelen. Op basis van hun ervaringen reageert Janet Helder, bestuurslid van het COA, op de bevindingen. We sluiten het programma af met ruimte voor vragen en discussie.

U bent van harte uitgenodigd om dit symposium bij te wonen. We stellen het ook op prijs als u deze uitnodiging doorstuurt naar andere belangstellenden. Meer details over het programma staan in de bijlage, hieronder te downloaden.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden bij Jeannette Verbruggen, J.L.Verbruggen@cpb.nl (06 11587064), of via een reactie op de email. Journalisten kunnen zich aanmelden bij Suzanne van Gils, S.van.Gils@cpb.nl (06 21560776).

Programma
13.30 Ontvangst
14.00 Presentaties door Wouter Vermeulen, Dominik Hangartner en Janet Helder
              Vragen en discussie
15.30 Gelegenheid om informeel na te praten

Downloads

Pdf, 163.9 KB