Policy seminar

Rijksuitkeringen aan gemeenten: overdaad schaadt

Woensdag 22 februari zal Maarten Allers een seminar verzorgen met als titel: "Rijksuitkeringen aan gemeenten: overdaad schaadt".

Datum
22 februari 2012
Tijd
00:00
Locatie
CPB, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: Woensdag 22 februari 2012, 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Maarten Allers (Rijksuniversiteit Groningen)

Discussiant: Jiska Nijenhuis (gemeente Amsterdam)

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar polinars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp: In Nederland gaan belastingen grotendeels naar de rijksoverheid, terwijl de 418 gemeenten een groot deel van de overheidsvoorzieningen voor hun rekening nemen. Om dat te kunnen betalen ontvangen gemeenten jaarlijks 27 miljard euro van het rijk, via 91 verschillende uitkeringen. De grote vraag is natuurlijk hoe dat geld wordt verdeeld. De ene gemeente heeft meer geld nodig dan de andere, maar wie krijgt nu eigenlijk wat?

Van een aantal afzonderlijke uitkeringen is goed bekend hoe die over de gemeenten worden verdeeld. De verdeling van het totaal aan uitkeringen is vreemd genoeg nooit eerder onderzocht. Worden alle middelen breed over de gemeenten verspreid, of krijgen sommige (groepen van) gemeenten veel meer dan andere? Allers onderzocht dit en komt tot de conclusie dat de verdeling van het totaal aan rijksuitkeringen aan gemeenten een verrassend patroon laat zien. Dit patroon roept de vraag op of het bestaande uitkeringensysteem wel doelmatig is.

In vervolg hierop gaat Allers na wat er zou gebeuren als al die 91 verschillende uitkeringen zouden worden samengevoegd tot één grote uitkering. Dit zou goed aansluiten bij het kabinetsstreven naar een kleinere en transparantere overheid. Samenvoeging van uitkeringen zou als bezwaar kunnen hebben dat de rijksoverheid de gemeenten dan minder goed kan sturen, en ook dat de verdeling van de middelen dan misschien niet optimaal zou zijn. Die bezwaren blijken erg mee te vallen. Allers concludeert dat het aantal verschillende rijksuitkeringen aan gemeenten zonder problemen sterk kan worden beperkt.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Gebeurtenis)

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Gebeurtenis)