Seminar

Seminar: Beloning van gestandaardiseerde en niet-gestandaardiseerde taken: aanwijzingen uit Duitsland

Dinsdag 20 januari geeft Emil Mihaylov (VU) een presentatie getiteld "Beloning van gestandaardiseerde en niet-gestandaardiseerde taken: aanwijzingen uit Duitsland".

Datum
20 januari 2015
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Emil Mihaylov (VU)

Discussiant: Wiljan van den Berge (CPB)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp:
The task-based approach, introduced by Autor et al. (2003), has received a great deal of attention in the economic literature. This approach views occupations as a bundle of tasks and argues that technology will affect various tasks in a non-monotonic way. Routine tasks, which are expressible in codes and readily programmable, can easily be substituted by computers and machines, while non-routine tasks cannot be. The outcome is a differential demand for tasks depending on routinization.

This analysis builds on the task-based literature by studying the relationship between the type of tasks which individuals do on the job and their wages. Using representative German data, the paper finds that routine tasks are negatively and significantly associated with wages. The negative effect is present in both OLS and 2SLS estimations. To account for possible endogeneity of occupations, arising from self-selection of individuals into occupations and tasks, the analysis employs an instrumental variable approach. Father’s occupation is used as an instrument for own occupation. Robustness analyses show that the estimated negative effect is not sensitive to different definitions of the instrumental variable.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Contactpersonen