Seminar

Seminar: de elasticiteit van belastbaar inkomen in Nederland

Dinsdag 26 maart geeft Maaike Stoel (EUR) een presentatie met de titel "De elasticiteit van belastbaar inkomen in Nederland".

Datum
26 maart 2013
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Maaike Stoel (EUR)

Discussiant: Leon Bettendorf (CPB)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp
We study the elasticity of taxable income (ETI) in the Netherlands. Specifically, we consider the responsiveness of taxable labour income of employees to changes in marginal tax rates using the large 2001 tax reform in the Netherlands. Following the recent literature we instrument the endogenous marginal tax rates with synthetic marginal tax rates using projected exogenous income. Furthermore, we consider a number of controls for exogenous income growth, including base year income and a spline in income for pre reform income growth, next to socioeconomic controls like education, ethnicity and household type. We estimate the ETI for all workers and for workers in different income groups separately. We also estimate the ETI separately for men and women.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).