Seminar

Seminar: 'economische effecten van ontwikkelingshulp: empirische resultaten van een natuurlijk experiment voor een ontwikkelingsland'

Dinsdag 8 april geeft Sultan Mehmood (CPB) een presentatie met de titel 'Economische effecten van ontwikkelingshulp: empirische resultaten van een natuurlijk experiment voor een ontwikkelingsland'.

Datum
8 april 2014
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Sultan Mehmood (CPB)

Discussiant: Henri de Groot (VU)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp
The paper exploits the sudden injections and reversals of United States foreign aid to Pakistan to identify the effects of foreign aid on the economic performance in a developing country. The variation in the amount of US aid coming to Pakistan was unanticipated and influenced by Pakistan’s nuclear ambitions (negative shock), the Soviet invasion of Afghanistan (positive shock) and the September 11 attacks (positive shock), all of which are incorporated in the sample period which ranges from 1973 to 2011. This in turn provides a rich source of exogenous variations to identify the effect of foreign development assistance on conflict and GDP per capita in an institutional setting of a developing country. It is estimated that a typical shock of world aid has negligible effects on conflict and GDP per capita in Pakistan. Nevertheless, development assistance shocks by United States has non-negligible effects. The estimations imply a typical non-military US aid shock of US$ 400 million reduces terrorism by about 6.88% and increases GDP per capita by 9.56% over the next 10 years.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).