Seminar

Seminar "Had de Grote Recessie invloed op gebruik van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen?"

Dinsdag 25 september geeft Ellen Meara (Dartmouth College) een presentatie met als titel "Had de Grote Recessie invloed op gebruik van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen?".

Datum
25 september 2012
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: Dinsdag 25 september, 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Ellen Meara (Dartmouth College)

Discussiant: Daniel van Vuuren (CPB)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp: In the U.S., following decades of rising disability caseloads, the Social Security Administration Board of Trustees have predicted that the Social Security Disability Insurance (DI) fund for workers will be exhausted by 2018. This prediction, coupled with a slow recovery from the worst recession in the US since the Great Depression, has deepened fears about the future of the program. However, no systematic evidence describes how or why caseloads have changed during the Great Recession. In this paper, we compare DI applications and awards during the great recession to other recent recessions. We find that changes in the caseload from 2008 to 2010 are not unique compared with other recessions. We then use individual data on older U.S. workers from the Health and Retirement Study to analyze two hypotheses for why DI applications rise during recessions. First, we test whether the number and/or severity of health shocks during recessions can explain elevated DI application rates. Second, we test whether changes in the opportunity costs of applying for DI can explain higher DI application rates during recessions. Although we confirm in the HRS data that DI applications rise with unemployment, we find little support for either hypothesis. We close with a description of those groups most likely to apply for DI during recent recessions and potential alternative explanations for recent trends in DI application rates.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Contactpersonen

Wouter Vermeulen