Seminar

Seminar: het effect van digitaal oefenen en ouderbetrokkenheid op taal- en rekenprestaties van leerlingen in het voortgezet onderwijs

Dinsdag 30 juni geeft Carla Haelermans (TIER) een presentatie getiteld "Het effect van digitaal oefenen en ouderbetrokkenheid op taal- en rekenprestaties van leerlingen in het voortgezet onderwijs".

Datum
30 juni 2015
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Carla Haelermans (TIER)

Discussiant: Julian Slotman (CPB)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp:
In this study we analyze two aspects: 1) the effect of using a digital homework practice tool for improving basic math and language skills of students in grade 7 to 9 in the Netherlands, and 2) the effect of parental involvement, by analyzing the use of an app in which parents can follow their child’s practice behavior in the digital homework tool, both using randomized field experiments at the individual level. The experiment ran one semester and included 3195 students in 3 schools in the Netherlands. After a pretest in September 2015, students wrote a posttest in January 2015. Half of the parents of these students were allowed to download the app, only half of them really did download, and only 80% of those actually used the app. A parental questionnaire for additional background information generated 27% response, of whom 30% had downloaded the app. Students were supposed to practice an hour per week with the tool, 30 minutes for math and 30 minutes for language. However, data on practice behavior shows that only 80% of students comply, that there is large variation in practice behavior, and that the average is not even near those 30 minutes. An IV-analysis to control for non-compliance and amount of practice shows that the effectiveness of the tool on the grade and track of the student. Practicing in easier domains such as numbers is more effective for 7th grade students, and practicing in more difficult domains such as relations is more effective for 9th grade students. Parental involvement via app-use positively affects practice behavior of 7th grade students, but negatively affects practice behavior of 9th grade students.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).