Seminar

Seminar: huizenvermogen, mobiliteit en macroeconomische fluctuaties

Dinsdag 3 maart geeft Vincent Sterk (UCL) een presentatie getiteld "Huizenvermogen, mobiliteit en macroeconomische fluctuaties".

Datum
3 maart 2015
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Vincent Sterk (UCL)

Discussiant: Adam Elbourne (CPB)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp:
How does a fall in house prices affect real activity? This paper presents a tractable business cycle model in which a decline in house prices reduces geographical mobility, creating distortions in the labor market. This happens because homeowners face declines in their home equity levels, after which it becomes more difficult to provide the downpayment required for a new mortgage loan. Unemployed homeowners therefore more often turn down job offers that would require them to move. The model can account for joint cyclical patterns in housing and labor market aggregates, and predicts a breakdown of the Beveridge curve in 2009. Counterfactual experiments are used to quantify the macroeconomic importance of the house lock channel during the Great Recession.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Contactpersonen

Jasper Lukkezen