Seminar

Seminar: leiden hogere zoekkosten tot minder concurrentie?

Dinsdag 18 maart geeft Jose Luis Moraga (VU) een presentatie met de titel "Leiden hogere zoekkosten tot minder concurrentie?".

Datum
18 maart 2014
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Jose Luis Moraga (VU)

Discussiant: Mariëlle Non (CPB)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp
Standard search models assume that all consumers search at least once in equilibrium. This neglects an important role of the price mechanism, namely, that the price ought to affect the number of consumers who choose to search for a product in the first place. Recognising this role turns out to be critical for our understanding of the effect of higher search costs on prices and profits. We show that higher search costs may result in more elastic individual demand functions, and therefore lead to lower prices. This happens because an increase in search costs affects two margins, the intensive search margin, or search intensity, and the extensive search margin, or participation. Higher search costs result in less search intensity, making demand more inelastic; however, higher search costs lowers the participation of consumers who happen to search little, which makes demand more elastic. We identify one critical condition for higher search costs to result in lower prices, namely, that the search cost distribution has a decreasing elasticity with respect to the parameter that shifts the distribution. In that case, the effect of higher search costs on the extensive search margin is stronger than the effect on the intensive search margin. Our results hold no matter whether products are differentiated or homogenous and irrespective of whether consumers search sequentially or non-sequentially.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).