Seminar

Seminar over het effect van de hoogte van de vergoedingen voor ziekenhuizen op de zorgkwaliteit

Dinsdag 30 oktober geeft Martin Salm (Tilburg University) een presentatie met als titel "Wat is het effect van de hoogte van de vergoedingen voor ziekenhuizen op de zorgkwaliteit?".

Datum
30 oktober 2012
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: Dinsdag 30 oktober, 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Martin Salm (Tilburg University)

Discussiant: Ellen Meara (Dartmouth College)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp: This study uses changes in hospital reimbursement in Germany as a natural experiment to estimate the effect of changes in the generosity of hospital payment on quality of care. Quality of care is measured by a broad range of indicators about medical outcomes, medical procedures, and patient satisfaction. I use data from the German Federal Office for Quality Assurance and from a survey on patient satisfaction with hospitals. The generosity of hospital reimbursements has little effect on quality of care. Hospitals react to reduced payments by admitting more patients, billing more complex procedures, and less specialization.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).