Seminar

Seminar over het meten van de integratie van financiele markten door de tijd: een niet-geobserveerde componenten benadering

Dinsdag 18 september geeft Lorenzo Pozzi (EUR) een presentatie met als titel "Measuring time-varying financial market integration: an unobserved components approach".

Datum
18 september 2012
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: Dinsdag 18 september, 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Lorenzo Pozzi (EUR)

Discussiant: Jürgen Antony (CPB)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp: We measure the time-varying degree of world stock market integration of five developed countries (Germany, France, the UK, the US, and Japan) over the period 1970:1-2011:10. Time-varying financial market integration of each country is measured through the conditional variances of the country-specific and common international risk premiums in equity excess returns. The country-specific and common risk premiums and their conditional variances are estimated from a latent factor decomposition through the use of state space methods that allow for GARCH errors. Our empirical results suggest that stock market integration has increased over the period 1970:1-2011:10 in all countries but Japan. And while there is a structural increase in stock market integration in four out of five countries, all countries also exhibit several shorter periods of disintegration (reversals), i.e. periods in which countryspecific shocks play a more dominant role. Hence, stock market integration is measured as a dynamic process that is fluctuating in the short run while gradually increasing in the long run.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).