Seminar

Seminar over zelfstandigen en hun reactie op financiële prikkels

Tijdens dit seminar geeft Mirjam van Praag (UvA) een presentatie met als titel "It’s the opportunity cost, stupid! How self-employment responds to financial incentives of return, risk and skew"

Datum
10 januari 2012
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: Dinsdag 10 januari 2012, N.B. (afwijkende tijd!): 12.30-13.30 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Mirjam van Praag (UvA)

Discussiant: Daniel van Vuuren (CPB)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp: There is no robust empirical support for the effect of financial incentives on the decision to work in self-employment rather than as a wage earner. In the literature, this is seen as a puzzle. We offer a focus on the opportunity cost, i.e. the wages given up as an employee. Information on income from self-employment is of inferior quality and this is not just a problem for the outside researcher, it is an imminent problem of the individual considering self-employment. We also argue that it is not only the location of an income distribution that matters and that dispersion and (a)symmetry should not be ignored. We predict that higher mean, lower variance and higher skew in the wage distribution in a particular employment segment reduce the inclination to prefer self-employment above employee status. Using a sample of 56,000 recent graduates from a Dutch college or university, grouped in approximately 120 labor market segments, we find significant support for these propositions. The results survive various robustness checks on specifications and assumptions.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Gebeurtenis).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Gebeurtenis).

Contactpersonen