Seminar

Seminar: strategisch gedrag in Combinatorial Clock Auctions

Dinsdag 9 april geeft Maarten Janssen (Univ. Vienna) een presentatie met de titel "Strategisch gedrag in Combinatorial Clock Auctions".

Datum
9 april 2013
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Maarten Janssen (Univ. Vienna)

Discussiant: Gijsbert Zwart (CPB)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp In recent years, Combinatorial Clock Auctions (CCAs) have been used around the world to allocate frequency spectrum for mobile telecom licenses. CCAs are used with the promise they significantly reduce the scope for gaming (not bidding according to value). In this paper, we show, however, that CCAs significantly enhance the possibilities for strategic bidding. Real bidders in telecom markets are not only interested in the spectrum they win themselves and the price they pay for that, but also in the spectrum allocation of competitors and the price the competitors pay for that spectrum. Moreover, budget constraints play an important role. When these considerations are taken into account, CCAs provide bidders with significant gaming possibilities, possibly resulting in problems associated with multiple equilibria, highly inefficient outcomes and bankruptcy (given optimal bidding strategies).

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).