Seminar

Seminar: wat kiest de client: keuzes in advocatentarieven

Dinsdag 28 januari geeft Jo Seldeslachts (UvA en KU Leuven) een presentatie met de titel "Wat kiest de client: keuzes in advocatentarieven".

Datum
28 januari 2014
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Jo Seldeslachts (UvA en KU Leuven)

Discussiant: Mariëlle Non (CPB)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp
We analyze a client's choice of contract in auctions where Dutch law  firms compete for routine cases. The distinguishing feature of these auctions is that lawyers may submit bids with any fee arrangement they prefer: an hourly rate, a  fixed fee or a "mixed fee", which is a time-capped  fixed fee plus an hourly rate for any additional hours if the case takes longer than expected. Furthermore, an auction format of selling legal services is unusual in that it both forces lawyers to compete directly against each other and that it allows clients to easily compare these different offers. We empirically estimate a choice model for clients and  find robust evidence that hourly rate bids are a client's least preferred choice. Our  findings tentatively contradict lawyers' often made argument that hourly rates are in a client's best interest.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).