Policy seminar

Tekort pensioenfondsen maakt nieuw pensioencontract onvermijdelijk

Tijdens dit Policy seminar zal Casper van Ewijk (CPB) onderzoek presenteren.

Datum
13 januari 2011
Tijd
00:00
Locatie
CPB, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Casper van Ewijk (CPB)

Discussiant: Michiel Evers (APG), Berthold Leeftink (EL&I)

Tijdstip en locatie: Donderdag 13 januari van 13.00 - 14.00 uur in het kantoor van het CPB, Van Stolkweg 14, Den Haag

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminar@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp: Door de daling van de beurskoersen en de stijgende levensverwachting bestaat er een serieus tekort bij pensioenfondsen. Het is probleem is structureel en dat maakt herziening van het systeem van aanvullende pensioenen onvermijdelijk.
Het huidige pensioencontract legt eenzijdig nadruk legt op nominale opbouw. Nominale pensioenen bieden een slechte bescherming tegen inflatie en geven bovendien- sinds de overgang naar het middelloonstelsel - een slechte indicatie voor het werkelijk te verwachten pensioen. Dat geldt zeker voor jonge deelnemers. Een goed pensioen is een reëel pensioen, maar ook een risicodragend pensioen. Met het vergrijzende deelnemersbestand is het onvermijdelijk dat ook de ouderen een deel van de risico's gaan dragen.
De economische situatie gebiedt dat fondsen op korte termijn helderheid verschaffen over de gevolgen van dit tekort voor de reële pensioenen van de deelnemers.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze Policy seminar-alerteringsservice.

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze seminar-alerteringsservice.

Contactpersonen