Seminar

Uit zicht: toekomstverkennen met beleid

Beleidsmakers en politici moeten vooruit kijken, maar wat geldt als goed toekomstverkennen? Meld u nu aan voor dit seminar.

Datum
23 november 2010
Tijd
23-11-2010 00:00 - 09-12-2010 00:00
Locatie
Centraal Planbureau, Den Haag

Meld u nu aan voor dit seminar.

Presentatie: Marjolein van Asselt (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid)

Discussant: Albert van der Horst (CPB)

Van beleidsmakers en politici wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de toekomst van de samenleving, door onwenselijke toekomsten de pas af te snijden en nastrevenswaardige toekomsten dichterbij te brengen. We kunnen echter niet voorspellen welke kant toekomstige ontwikkelingen op zullen gaan. Daarnaast kunnen zich in de toekomst mogelijkerwijs veranderingen voordoen die we op dit moment nog helemaal niet in het vizier hebben.

Toekomstgericht beleid vereist het anticiperen op mogelijke, doch onzekere ontwikkelingen. Het nadenken over de lange termijn kan in beleid en politiek op verschillende manieren vorm krijgen. Toekomstverkenning is een manier om dat systematisch te doen. Maar wat geldt als goed toekomstverkennen?

Toekomstverkenning
In deze bundel wordt een actueel begrippenkader uiteengezet om kritisch op toekomstverkenning te kunnen reflecteren en worden valkuilen en uitdagingen inzichtelijk gemaakt. De Verkenning biedt een basis om in een beleidscontext over de toekomst na te denken en gebruik te maken van toekomstverkenning. Zo wordt een bijdrage geleverd aan de kwaliteit van lange termijn oriëntatie in beleid.

CPB Policy Seminars

CPB Policy Seminars zijn altijd op dinsdagmiddag en worden op deze website aangekondigd. Als u dat wilt kunnen wij u per e-mail aankondigingen sturen van toekomstige seminars. Daarvoor moet u zich eenmalig aanmelden.