Policy seminar

Willingness To Pay For Fairness: een bruikbaar concept om rechtvaardigheid mee te nemen in beleidsevaluaties?

Donderdag 14 december 2017 geeft Bert van Wee (TU Delft) een presentatie getiteld 'Willingness To Pay For Fairness: een bruikbaar concept om rechtvaardigheid mee te nemen in beleidsevaluaties'?

Datum
14 december 2017
Tijd
13:00 - 14:00
Locatie
CPB kantoor (Seminarzaal 2, Zeedistelzaal), Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag
Presentatie
Bert van Wee (TU Delft)
Discussant
Gerbert Romijn (CPB)
Voertaal
Nederlands

Goed beleid moet voldoen aan drie criteria: effectief, efficient en rechtvaardig. Effectiviteit en efficiency zijn in het algemeen goed meegenomen in ex ante beleidsevaluaties, met name MKBA's. Maar wat te doen met rechtvaardigheid?  In deze presentatie stel ik het concept the Willingness To Pay For Fairness (WTPFF) voor. De WTPFF is meetbaar door mensen trade-offs te vragen tussen een meer ‘eerlijke’ uitkomst versus een hoger totaal van een indicator waarvan het nut gemeten wordt. Het idee is daarmee dat sommige oordelen over wat rechtvaardig is, gekwantificeerd kunnen worden, en daarna in een MKBA meegenomen kunnen worden.

Contactpersonen