Aankondiging

Workshop over Belastingen en Arbeidsparticipatie, uitnodiging voor journalisten

Nederland maakt zich op voor een herziening van het belastingstelsel. Het kabinet heeft recentelijk de contouren van deze herziening geschetst. Een belangrijk doel van de hervorming is het stimuleren van de arbeidsparticipatie. Gedegen kennis van de participatie-effecten van wijzigingen in het belastingstelsel is daarbij van cruciaal belang.

Datum
27 november 2014
Tijd
00:00
Locatie
Ministerie van Financiën, Korte Voorhout 7, Den Haag

Het CPB heeft daar de afgelopen jaren veel onderzoek naar gedaan, en de uitkomsten verwerkt in een nieuw model, genaamd MICSIM. Hiermee worden de effecten van belastingwijzigingen op de arbeidsparticipatie gesimuleerd. Het CPB organiseert samen met het Ministerie van Financiën een workshop met internationale experts waarbij MICSIM wordt gepresenteerd.

Wij nodigen journalisten van harte uit om deze workshop bij te wonen op donderdag 27 november. Aanmelden voor deze bijeenkomst is verplicht, bij CPB woordvoerder Edwin van de Haar, via: e.r.van.de.haar@cpb.nl

Locatie: Ministerie van Financiën, Korte Voorhout 7, Den Haag (legitimatie verplicht)

Programma (voertaal Engels)
09:00-09:30 Registratie en koffie
09:30-09:45 Opening door staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes
09:45-10:45 Empirical Evidence and Tax Policy Reform, Sir Richard Blundell (UCL/IFS)
10:45-11:15 Koffie- en theepauze
11:15-12:15 Simulating Income Tax Reforms in the Netherlands with MICSIM, Egbert Jongen (CPB)
12:15-13:30 Lunch
13:30-14:15 Microsimulation and Policy Analysis, Francesco Figari (Insubria/ISER)
14:15-15:00 Efficiency and Equity Aspects of 20 Years of Tax Benefit Reforms in Belgium, André Decoster (Leuven)
15:00-15:30 Wrap-up
15:30-16:15 Borrel

Korte biografie van de sprekers:

Eric Wiebes
(1963) studeerde Werktuigbouwkunde aan de TU Delft en heeft een MBA Bedrijfskunde van INSEAD. Na diverse functies in het bedrijfsleven en bij de overheid werd hij begin 2014 benoemd tot staatssecretaris van Financiën. Eén van zijn belangrijkste taken als staatssecretaris van Financiën is het voorbereiden van een herziening van het belastingstelsel.

Sir Richard Blundell (1952) is David Ricardo hoogleraar voor Politieke Economie aan het University College London. Hij doet al decennialang baanbrekend onderzoek naar het effect van belastingen op arbeidsparticipatie, en heeft daarvoor diverse eredoctoraten en prijzen ontvangen. Hij is tevens co-editor van de monumentale Mirrlees Review. Daarin bespreken toonaangevende onderzoekers de belangrijkste beleidslessen van hun onderzoeksterrein voor het belastingstelsel. Voor zijn bijdrage aan het vakgebied Economie is hij in 2014 door de Koningin van Engeland in de adelstand verheven.

Egbert Jongen (1971) is gepromoveerd in de Economie aan de VU Amsterdam. Hij werkt op het CPB en is daar verantwoordelijk voor de structurele participatie-effecten van wijzigingen in de inkomstenbelasting. Hij is projectleider van het MICSIM model en het onderliggende empirisch onderzoek.

Francesco Figari (1978) is assistant professor aan de Universiteit van Insubria en tevens verbonden aan het onderzoeksbureau ISER. Hij speelt een belangrijke rol in het EUROMOD project, waarbij voor een groot aantal Europese landen op basis van microsimulatie de effecten van wijzigingen in het belastingstelsel worden gesimuleerd. Hij heeft recentelijk met co-auteurs een overzicht geschreven van de bijdrage van microsimulatie voor de beleidsanalyse voor het Handbook of Income Distribution.

André Decoster (1958) is hoogleraar aan de KU Leuven. Hij heeft veel gepubliceerd over de effecten van wijzigingen in het belastingstelsel, waarbij de analyse van welvaartseffecten een belangrijke rol speelt. Hij is tevens projectleider van FLEMOSI, waarbij op basis van microsimulatie de effecten van wijzigingen in het belastingstelsel in kaart worden gebracht, met een focus op Vlaanderen.