17 juli 2020

Analyse van handelsbeleid met een graviteitsmodel

In dit achtergronddocument onderzoeken wij of het standaard graviteitsmodel door het CPB gebruikt kan worden voor onderzoek naar de effecten van handelsbeleid op export. Het is geschikt voor lange termijn handelsbeleid analyses en is gebaseerd op een simpel algemeen evenwichtsmodel. Ondanks de eenvoud van het graviteitsmodel, wordt het veel gebruikt vanwege de goede empirische fit van handelsdata. We onderzoeken de implicaties en mechanismes van het model door het toe te passen op een scenario van een handelsoorlog met de Verenigde Staten en vier verschillende Brexit scenario’s.

De resultaten van deze Brexit scenario’s komen overeen met de literatuur. Bovendien geeft het model een goede voorspelling van handelsstromen 3 tot 6 jaar in de toekomst die niet zijn meegenomen in het oorspronkelijke schattingsproces. Op de middellange termijn is het dus een goede voorspeller van de impact van veranderingen in handelsbeleid op exportstromen.  Op basis van deze resultaten concluderen wij dat het standaard graviteitsmodel een waardevolle toevoeging is aan het instrumentarium van het CPB. Maar de analyses van de impact van handelsbeleid op export door het CPB zijn er bij gebaat als er ook andere instrumenten worden gebruikt, zoals bijvoorbeeld een model voor de korte termijn. Tenslotte kijken we in dit achtergronddocument naar de mogelijkheden van eventuele uitbereidingen van het standaard graviteitsmodel om het verder te verrijken en de voorspelkwaliteit verder te verbeteren.

Downloads

Auteurs