16 december 2019

Arbeidsaanbodeffecten van beleidsvarianten uit het IBO-deeltijdwerk

Op verzoek van de Werkgroep IBOdeeltijdwerk heeft het CPB de structurele effecten op het arbeidsaanbod berekend van een aantal beleidsvarianten.Deze varianten worden in het IBOdeeltijdwerk onderscheiden in fiscale maatregelen en maatregelen voor de kinderopvangtoeslag. De fiscale maatregelen betreffen aanpassingen in de IACK (de inkomensafhankelijke combinatiekorting), de arbeidskorting, de overdraagbaarheid van de algemene heffingskorting, het kindgebonden budget en de kinderbijslag.
No title

De effecten van de maatregelen op het arbeidsaanbod zijn berekend met het MICSIM-model van het CPB. Voor het bepalen van de effecten zijn de uitkomsten van de beleidsvarianten afgezet tegen de uitkomst van een basis, waarbij is uitgegaan van het belastingstelsel (en de demografie) in 2021 op basis van de CEP2019-stand.  De effecten moeten worden geïnterpreteerd als langetermijnuitkomsten.

Deze notitie beperkt zich tot de effecten van de maatregelen op het arbeidsaanbod. Het stimuleren van het arbeidsaanbod kan ten koste gaan van andere beleidsdoelen, zoals een gelijke inkomensverdeling.. Zo kan het verlagen van een toeslag het arbeidsaanbod vergroten, maar tegelijkertijd de inkomensongelijkheid doen toenemen.

Lees meer over