30 april 2020

Arbeidsaanbodeffecten van beleidsvarianten uit het IBO Toeslagen

Op verzoek van de Werkgroep IBO Toeslagen heeft het CPB de structurele arbeidsaanbodeffecten van vier beleidsvarianten berekend. Deze beleidsvarianten betreffen het invoeren van een basisbehoeftentoeslag ter vervanging van de zorgtoeslag, huurtoeslag en het kindgebonden budget; het samenvoegen van het kindgebonden budget met de kinderbijslag; het invoeren van een inkomensonafhankelijke zorgtoeslag; en een schuif van de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) naar de kinderopvangtoeslag. Alle beleidsvarianten zijn budgetneutraal vormgegeven.

De effecten van de maatregelen op het arbeidsaanbod zijn berekend met het MICSIM-model van het CPB. Voor het bepalen van de effecten zijn de uitkomsten van de beleidsvarianten afgezet tegen de uitkomst van een basis, waarbij is uitgegaan van het belastingstelsel (en de demografie) in 2021 op basis van de CEP2019-stand. De effecten moeten worden geïnterpreteerd als langetermijnuitkomsten.

Deze notitie beperkt zich tot de effecten van de maatregelen op het arbeidsaanbod. Het stimuleren van het arbeidsaanbod kan ten koste gaan van andere beleidsdoelen, zoals een gelijke inkomensverdeling. Zo kan het verlagen van een toeslag het arbeidsaanbod vergroten, maar tegelijkertijd de inkomensongelijkheid doen toenemen. 

Lees meer over