2 juli 2015

Bekendheid- en reputatie-onderzoek CPB

Reputatie CPB onder Nederlanders blijft goed

Persbericht
Het Centraal Planbureau (CPB) blijft hoge bekendheid genieten en wordt breed vertrouwd. Bijna alle Nederlanders hebben van het CPB gehoord (91 procent). De Nederlandse bevolking blijft ook onverminderd positief over het CPB en maar weinig mensen zien het CPB als politiek links of rechts.

Dat blijkt uit een publiek opinie-onderzoek van Ipsos dat op verzoek van het CPB is uitgevoerd. Een dergelijk onderzoek werd in 2012 voor het eerst verricht. 

De naamsbekendheid van het CPB is hoog: 91 procent onder alle Nederlanders. Dat is wel iets minder dan in 2012 (95%), hetgeen waarschijnlijk wordt verklaard doordat er nu geen verkiezingen in aantocht zijn en er daarom geen media-aandacht is voor CPB-doorberekeningen van verkiezingsprogramma’s.

Als belangrijkste taken van het CPB ziet men, in aflopende rangorde: de economische analyse van voorgenomen beleidsmaatregelen; ramingen van de Nederlandse economie; Maatschappelijke kosten-batenanalyse, het doorrekenen van verkiezingsprogramma’s en regeerakkoord; en de evaluatie van beleidsmaatregelen.

Het imago van het CPB wordt vooral gezien als betrouwbaar, objectief, invloedrijk, maar ook ambtelijk.
 
Het CPB heeft dit onderzoek laten herhalen om een beter beeld te krijgen van de mening van de burgers over zijn functioneren. Het wordt ook  betrokken bij de periodieke externe evaluatie van het CPB die begin volgend jaar wordt uitgevoerd. 

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Downloads