27 augustus 2012

Keuzes in Kaart 2013-2017, analyse verkiezingsprogramma CDA

Het verkiezingsprogramma 2012 van het CDA geanalyseerd. De resultaten op een rij.

Als bijlage is hieronder een excel-bestand toegevoegd met daarin opgenomen alle CDA-tabellen uit Hoofdstuk 6. Tevens is de CDA-bijlage uit Hoofdstuk 13 bijgevoegd.