10 oktober 2023

Belastinggemotiveerde en zakelijke royaltystromen: omvang van de wereldwijd misgelopen belastingen

Multinationals betalen voor het gebruik van intellectueel eigendom (IE), zoals patenten en logo’s. De rechten daarvan kunnen zich in een ander land bevinden en over de inkomsten van de IE-rechten moet belasting betaald worden. Die belasting kan per land verschillend zijn, daarmee ontstaan mogelijkheden voor belastingontwijking.

Dat betekent dat de omvang van de royalty-betalingen van land naar land niet alleen zakelijke motieven hebben, maar ook door belastingmotieven bepaald kunnen zijn. We bepalen welk aandeel van deze betalingen belastinggemotiveerd is en welk deel zakelijk. We schatten dat tenminste 18% van de omvang van de stromen belastinggedreven is. Het hiermee gepaard gaande wereldwijde verlies aan belastinginkomsten bevindt zich tussen de 6,5 en 16 miljard dollar.

De oorzaak van deze bandbreedte is dat sommige landen, zoals Luxemburg, Singapore en het Verenigd Koninkrijk, in het geheel geen bilaterale stromen rapporteren, en sommige andere landen, zoals Ierland en Nederland, dat slechts gedeeltelijk doen. In het bijzonder ontbreken de bilaterale stromen van en naar belastingparadijzen. Voor de schattingen gebruiken we een nieuw ontwikkelde methode die rekening houdt met zowel het verplaatsen van de IE-rechten, als met sublicenties in doorsluislanden.

10 oktober 2023
Multinationals betalen voor het gebruik van intellectueel eigendom (IE), zoals patenten en logo’s. De rechten daarvan kunnen zich in een ander land bevinden en over de inkomsten van de IE-rechten moet belasting betaald worden. Die belasting kan per land verschillend zijn, daarmee ontstaan mogelijkheden voor belastingontwijking.

Dat betekent dat de omvang van de royalty-betalingen van land naar land niet alleen zakelijke motieven hebben, maar ook door belastingmotieven bepaald kunnen zijn. We bepalen welk aandeel van deze betalingen belastinggemotiveerd is en welk deel zakelijk. We schatten dat tenminste 18% van de omvang van de stromen belastinggedreven is. Het hiermee gepaard gaande wereldwijde verlies aan belastinginkomsten bevindt zich tussen de 6,5 en 16 miljard dollar. De oorzaak van deze bandbreedte is dat sommige landen, zoals Luxemburg, Singapore en het Verenigd Koninkrijk, in het geheel geen bilaterale stromen rapporteren, en sommige andere landen, zoals Ierland en Nederland, dat slechts gedeeltelijk doen. In het bijzonder ontbreken de bilaterale stromen van en naar belastingparadijzen. Voor de schattingen gebruiken we een nieuw ontwikkelde methode die rekening houdt met zowel het verplaatsen van de IE-rechten, als met sublicenties in doorsluislanden.