21 april 2023

Beoordeling van de budgettaire ramingen van bpm-maatregelen

Deze publicatie bevat de beoordeling van de budgettaire raming van twee fiscale beleidsmaatregelen binnen de belasting op personenauto’s en motorrijwielen (bpm), namelijk: (1) De beëindiging van de bpm-vrijstelling op bestelauto’s voor ondernemers, zoals opgenomen in het wetsvoorstel Belastingplan 2023 en de Kamerbrief Certificeringen en ramingstoelichtingen bpm-maatregelen; (2) De aanpassing van de wettelijke forfaits in de bpm, zoals opgenomen in de vijfde nota van wijziging Belastingplan 2023 en de Kamerbrief Certificeringen en ramingstoelichtingen bpm-maatregelen.

Beide maatregelen zijn aan een toetsing onderworpen vanwege een budgettair effect van minimaal 50 mln euro, een onzekere belastinggrondslag en de rol van gedragseffecten. Het CPB heeft onvoldoende informatie om de fiscale maatregel over de afschaffing van de bpm-vrijstelling op bestelauto’s (maatregel 1) te certificeren, doordat er te weinig zicht is op de invulling van de precieze modelstructuur van het gehanteerde bestelautomodel en de empirische onderbouwing van de parameters in het model. Bovendien acht het CPB de raming niet neutraal vanwege een laag ingeschat anticipatie-effect, dat een overschatting van de budgettaire opbrengst veroorzaakt. De budgettaire raming van de aanpassing van forfaits in de bpm (maatregel 2) acht het CPB redelijk en neutraal. De raming kent een hoge mate van onzekerheid. 

Auteurs

Anniek Goris - Trommelen

Lees meer over