Advies CPB: stel nieuwe werkgroep Discontovoet in

Stel een nieuwe werkgroep Discontovoet in om te adviseren over de discontovoet die bij de MKBA's gehanteerd worden. Dat is een aanbeveling van het CPB aan het Ministerie van Financiën.

De directeur van het CPB, Laura van Geest, stuurt het advies in een brief aan minister Hoekstra. Zij wijst er in de brief op dat volgens de Werkgroep Discontovoet uit 2015 het CPB de verantwoordelijkheid heeft om te signaleren of herziening van het advies uit 2015 over de  discontovoet aan de orde is. Dat is het geval als er duidelijke aanwijzingen zijn voor veranderende rentes of risicopremies. Het CPB ziet zo'n signaal in de vorm van de sterk gedaalde rentes en van de  rendementsinschatting dit jaar van de Commissie parameters;  deze commissie toetst elke vijf jaar de verwachte rendementen van de pensioenfondsen. 

Van Geest kondigt in de brief een vergrijzingsstudie van het CPB eind dit jaar. "Deze zal een update bevatten van de relevante risico-gewogen discontovoet.  De discontovoet wordt gewogen met de netto vermogensaandelen van de relevante portefeuille en is daardoor niet identiek voor maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA's) en vergrijzingsstudies. Het CPB beveelt daarom aan dat het Ministerie van Financiën een nieuwe werkgroep Discontovoet instelt om te adviseren over de hoogte van de bij MKBA’s te hanteren discontovoet."