15 mei 2019

Brief planbureaus over Brede welvaart

De Monitor Brede Welvaart is gefocust op gemiddelden van Nederland en enkele brede groepen. Het is noodzakelijk om daarnaast goed te kijken naar specifieke groepen en gebieden en naar de stapeling van uitkomsten. Dit benadrukken de drie planbureaus in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer naar aanleiding van de publicatie van de CBS-monitor over brede welvaart.

De planbureaus constateren, kijkend naar het beeld dat de monitor schetst, dat naast veel positieve ontwikkelingen in de brede welvaart sprake is van negatieve ontwikkelingen. Die laatste liggen onder meer op het terrein van wonen, sociale samenhang en milieu.  Het overkoepelende beeld, aldus de brief van de planbureaus, is dat de sociaal-maatschappelijke en economische ontwikkelingen vaak positief zijn, terwijl de negatieve ontwikkelingen zich vooral voordoen op het gebied van de leefomgeving. 
 
Een ander opvallend punt betreft de verdeling van de brede welvaart: bevolkingsgroepen met bepaalde kenmerken, zoals een lage opleiding en een niet-westerse achtergrond, delen in het algemeen minder in de welvaart.