15 oktober 2021

Certificering budgettaire ramingen 2e nota van wijziging Belastingplan 2022 en 1e nota van wijziging verlaging tarief verhuurderheffing

Deze notitie certificeert de budgettaire ramingen van de fiscale beleidsmaatregelen uit de tweede nota van wijziging Belastingplan 2022 en de eerste nota van wijziging verlaging tarief verhuurderheffing en maandelijkse wijziging bedragen heffingsverminderingen. Het CPB acht de ramingen van de budgettaire effecten van de vier maatregelen redelijk en neutraal. Alle maatregelen hebben een uitvoerige beoordeling gekregen vanwege een geraamd budgettair effect van meer dan 50 mln euro, grote gedragseffecten of een sterk onzekere grondslag.

In de nota’s van wijzingen wordt het maximumbedrag van de algemene heffingskorting met 14 euro verhoogd en wordt in de vennootschapsbelasting de earningsstrippingmaatregel uit de ATAD1-Richtlijn aangescherpt en het algemene tarief met 0,8%-punt verhoogd naar 25,8%. Tot slot wordt in de verhuurderheffing het tarief verlaagd met 0,153%-punt.

Auteurs

Anniek Goris - Trommelen
Maurits van Kempen

Lees meer over