3 september 2019

Certificering AOW-leeftijdsvertraging: effect op bijstand

Neutraal en redelijk. Dat is de conclusie van een certificering door het CPB van de beleidsraming van het ministerie van SZW over het effect van de minder snelle verhoging van de AOW-leeftijd. Het betreft de maatregel van het ministerie: ‘Effect op de bijstand van de temporisering van de verhoging van de AOW-leeftijd als gevolg van het pensioenakkoord’. Het CPB heeft de raming van de budgettaire effecten van de maatregel gecertificeerd. De mate van onzekerheid voor de maatregel schat het CPB in als ‘laag’.
No title

In de notitie worden de certificering en de onzekerheidsanalyse toegelicht.

CPB en SZW hebben in 2019 afspraken gemaakt over het certificeren van beleidsramingen met een effect van meer dan 50 miljoen euro binnen de Gebundelde Uitkering Participatiewet. Uit dit budget betalen gemeenten bijstandsuitkeringen en loonkostensubsidies. Het gaat hierbij om ramingen van de gevolgen van veranderingen in het beroep op bijstand door wijzigingen in Rijksbeleid.

Auteurs

Photo of Jan-Maarten van Sonsbeek
Jan-Maarten van Sonsbeek +31 88 9846162 Neem contact op Lees verder
Ernest Berkhout