23 december 2022

Certificering budgettaire raming Eindejaarsbesluit 2022

Het CPB certificeert de budgettaire raming van de maatregel bij het ‘Eindejaarsbesluit 2022’. De budgettaire raming wordt redelijk en neutraal geacht en kent een beperkte mate van onzekerheid.

In 2023 wordt de berekeningsmethode voor de voorkoming van dubbele heffing in box 3 van de inkomstenbelasting aangepast. Hierdoor wordt aangesloten bij de overbruggingswetgeving in box 3. De maatregel leidt tot een budgettaire opbrengst in de jaren 2023-2025. Vanwege een geraamd budgettair beslag groter dan 50 mln euro heeft de maatregel een beoordeling gekregen.

Auteurs

Anniek Goris - Trommelen

Lees meer over