23 december 2022

Certificering budgettaire raming Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001

Het CPB certificeert de budgettaire raming van de maatregel bij de Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001. De budgettaire raming is uitvoerig getoetst en wordt redelijk en neutraal geacht. Wel kent de raming door een opeenstapeling van onzekere aannamen en de fiscale gedragsreacties van bedrijven een hoge mate van onzekerheid.

In 2023 wordt de afschrijfmogelijkheid van bepaalde nieuwe bedrijfsmiddelen tijdelijk verruimd naar maximaal 50% van het investeringsbedrag. De maatregel leidt zowel tot een verschuiving in de kasontvangsten van vennootschaps- en inkomstenbelasting in de periode 2023-2028 als tot een budgettaire derving. Deze derving wordt met name veroorzaakt door een veronderstelde faillissementskans.

Auteurs

Anniek Goris - Trommelen

Lees meer over