28 september 2021

Certificering budgettaire raming Wet implementatie richtlijnen accijns 2022

Deze notitie certificeert op verzoek van het ministerie van Financiën de raming van het wetsvoorstel implementatie richtlijnen accijns 2022. Het wetsvoorstel regelt dat de heffingsgrondslag van de bieraccijns wijzigt van Platogehalte naar alcoholgehalte en dat het verlaagde accijnstarief voor kleine brouwerijen wordt afgeschaft. Het CPB acht de raming van de budgettaire effecten van de maatregelen redelijk en neutraal. De raming kent een lage mate van onzekerheid, vanwege de beschikbare gegevens, de beperkte set aannamen en de afwezigheid van gedragseffecten.

Auteurs

Photo of Anniek Goris - Trommelen
Anniek Goris - Trommelen +31 88 9846113 Neem contact op Lees verder
Maurits van Kempen

Lees meer over