14 juli 2020

Certificering budgettaire raming Wet implementatie richtlijnen elektronische handel

Deze notitie certificeert de geraamde opbrengst van de fiscale beleidsmaatregel uit het wetsvoorstel ‘Wet implementatie richtlijnen elektronische handel’. Het CPB concludeert dat de raming door het ministerie van Financiën redelijk en neutraal is. De mate van onzekerheid schat het CPB in als hoog, voornamelijk vanwege de onzekere toekomstige ontwikkeling van de elektronische handel.

De maatregel betreft het per 2021 afschaffen van de vrijstelling in de omzetbelasting op de invoer vanuit een niet-EU-land van goederen waarvan de waarde maximaal 22 euro bedraagt. Ook over deze kleinere zendingen zal daarmee vanaf 2021 btw verschuldigd zijn.

Contactpersonen

Photo of Maurits van Kempen
Maurits van Kempen +31 6 25309291 Lees verder
Sander van Veldhuizen Lees verder

Lees meer over