14 mei 2019

Certificering budgettaire raming Wet vliegbelasting

Deze notitie certificeert de raming van de opbrengst van een nationale vliegbelasting op vertrekkende passagiers- en vrachtvluchten voor exploitanten van luchthavens. Het CPB acht de raming van de budgettaire effecten van de maatregel redelijk en neutraal. De raming leunt in belangrijke mate op de data en aannamen in het AEOLUS-model en kent een gemiddelde onzekerheid.
Luchthaven

De maatregel betreft een vliegbelasting voor kwalificerende luchthavenexploitanten op vertrekkende passagiers en vertrekkende vrachtvluchten. Het kabinet is voornemens om de belasting per 1 januari 2021 te laten ingaan. De vliegbelasting wordt geheven bij vertrekkende vliegtuigpassagiers en bij vertrekkende vrachtvliegtuigen. Transferpassagiers vallen buiten de heffing, evenals vliegtuigen in gebruik bij de krijgsmacht.

Contactpersonen

Photo of Rob Euwals
Rob Euwals +31 6 55736513 Lees verder
Marcel Lever Lees verder
Photo of Maurits van Kempen
Maurits van Kempen +31 6 25309291 Lees verder
Sander van Veldhuizen Lees verder