31 mei 2023

Certificering budgettaire raming wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024

Deze publicatie certificeert de raming van de fiscale maatregelen uit het wetsvoorstel Wet minimumbelasting 2024. De raming is uitvoerig getoetst. Het CPB acht de raming van het budgettaire effect van de maatregel redelijk en neutraal met een hoge mate van onzekerheid, vanwege onzekere gedragsreacties en diverse aannames die nodig zijn in verband met databeperkingen.

Per 1 januari 2024 worden de maatregelen voor minimumbelastingheffing onder Pijler 2 van het OESO/G20 Inclusive Framework ingevoerd in Nederland. Voor de raming is van belang dat alle EU-lidstaten het Pijler 2-akkoord implementeren volgens de EU-richtlijn. Er is namelijk een wederkerig effect waarbij implementatie in Nederland leidt tot minder winstverplaatsing vanuit andere EU-landen en andersom. Bovendien is EU-brede implementatie relevant voor de gedragsreacties van laagbelastende jurisdicties.

Lees meer over