17 oktober 2023

Certificering budgettaire ramingen Belastingplan 2024 en overige wetsvoorstellen

Het CPB certificeert budgettaire ramingen van de fiscale beleidsmaatregelen uit het wetsvoorstel Belastingplan 2024 en overige wetsvoorstellen in het pakket Belastingplan 2024 die in september 2023 nog niet gecertificeerd waren. Het CPB acht de ramingen van de budgettaire effecten van de maatregelen redelijk en neutraal.

In totaal zijn veertien fiscale maatregelen aan een toetsing onderworpen. De getoetste maatregelen hebben een geraamd budgettair effect van minimaal 50 mln euro, een sterk onzekere grondslag en/of grote gedragseffecten.